Holy Trinity U.O.C. of the USA. Church Website www.uocholytrinity.orgFr. Zinoviy Zharsky /609/ 393-5330 or /607/ 245-9988 Church email: stjohnuoc@yahoo.comWelcome all visitors of Holy Trinity. Please come again. Sunday, October 21 + 2018 УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА СВ. ТРІЙЦІ В С.Ш.А. СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО НАШИХ ГОСТЕЙ ЯКІ МОЛИЛИСЬ СЬОГОДНІ З НАМИ. БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ. НЕХАЙ ВАС ОБЕРІГАЄ ГОСПОДЬ.

Those who build a House of God on earth build for themselves a house in heaven. Той хто будує дім Божий на землі, будує собі дім на небесах.

Jesus said: “Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats My flesh and drinks My blood haseternal life, and I will raise him up at the last day”John 6:53-54

Ісус сказав: “Щиру правду кажу вам: якщо не будете їсти тіло Сина людського та пити Його кров, то не матимете в собі життя.Хто їсть Моє тіло та п’є мою кров,той має вічне життя, і я воскрешу йогов останній день” Івана 6:53-54 

Розклад Богослужіння:                                                                                                                                                   

 Вівторок, 23 жовтня - 19:00 Акафіст до Пресвятої Богородиці. Молимось дома як одна Христова Родина. Ви можете взяти Акафіст у священика.Субота 27 жовтня - 18:00 Велика Вечірня / Сповідь. Читання життя святих.

Неділя 28 жовтня - 9:00 Часи / Сповідь. 10:00 Божественна Літургія. 

Liturgical Schedule:

Tuesday, October 23 - 7:00 PM Akathist to the Mother of God. Praying in our homes we pray as one Christ's family.You can take Akathist from the priest.  

 Saturday, October 27 6:00pmVespers/ConfessionReading the lives of the saints.

Sunday, October 28 - 9:30 AM. Hours/Confession. 10:00 AM. Divine Liturgy.

Today we prayerfully remember! Молимось за спочилихOctober Жовтень: 22 Harry Harris, 22 Mychajlo Martynenko, 24 John Morosko, 24 Anna Downs, 24 Nicholas Boychuk, 25 Wanda Switlik, 25 Anna K. Nurko, 25 Peter Salamacha, 27 Justine Burkhart, 27 Michael Stasyszyn. 

Вітаємо з Днем Народження! Happy Birthday! October - Жовтень: 21 Владислава Таїсія Качурак, 22 Alexander Hodge, 23 Benjamin Skibicky, 24 Constantine Aimoniotis, 25 Marilyn Reilly, 25 Elena Berila, 25 Леся Доскач, 27 Катерина Лопес. 

Якщо ми не маємо Вашої адреси будь ласка напишіть її щоб ми могли повідомити Вас про святкування 100 річного ювілею. Дякую!

Під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення та обговорення питань порядку денного. Священний Синод детально та тривалий час обговорював церковну справу України в присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла Памфільського та Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського, Патріарших Екзархів в Україні, та ухвалив після розширеного обговорення: 1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. 2) Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували. 3) Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено співпричастя їхніх вірних з Церквою. 4) Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-Церкви Константинополя. 5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа. Вселенський Патріархат, 11 жовтня + 2018 року.

У неділю 28 жовтня під час святкування 99 річниці Ви будете мати можливість вшанувати мученицю Люсію, прикластися до її ікони та мощів. Свята мучениця Люсі (Лукія, Луція) Сіракузська 283 - 304. Вона була страчена за часів переслідування Діоклетіана. Походила з благородної сім'ї, що жила в місті Сіракузах(Сицилія). Назнак подяки за зцілення матері при гробі св. мучениці Агати в місті Катанах вона роздала все своє майно бідним і дала Господу обітницю дівоцтва. Дізнавшись про це, наречений її доніс на Лукію, що вона християнка. Після різних катувань вона була обезголовлена мечем. Св. мучениця Лукія закінчила свій подвиг, постраждавши за Христа в 304 р. Історичне існування святої підтверджено виявленням катакомби Луції з її склепом. Над її могилою ще у візантійські часи спорудили восьмикутну церкву і велику базилику.День їїпам'яті 26 грудня. 

Приймайте активну участь у церковному житті! 

Кожний вівітороку 19:00 молимось Акафіст до Богородиці. Молимось дома як одна христова родина. Ви можете взяти Акафіст у священика.

Неділя, 28 жовтня -10:00 Святкування 99 річниці заснування нашої парафії з нашим духовним отцем Митрополитом Антоієм. Святковий обід, під час обіду український базар.      18 листопада - Після Літургії річні парафіяльні збори.

Кожну неділю Ви запрошуєтися в Релігійну Школу. Діти від 5 до 9 років мають школу з пані Ліндою Капелі після Літургії, діти 10 років і старші мають школу з священиком після Літургії у церкві. ПІЗНАЙТЕ СВОЮ ВІРУ.

Кожну неділю всі запрошуються на каву.

Ви можете подивитись фотографії, прочитати бюлетень та парафіяльні новини на церковній електронній сторінціwww.uocholytrinity.org 

 Якщо Ви не були присутні у церкві, і бажаєте отримати бюлетень будь ласка повідомте священика. Також повідомтехто потребує щоб їх відвідати.                                                            Заплануйте ці дати 12 - 13 жовтня, 2019 р. святкування 100 річного ювілею!

Будь ласка не викидайте в смітник недільні бюлетені. На них зображені образи Святих, Богородиці та Господа нашого. Прочитавши бюлетень Ви повинні їх спалити аба принести до церкви та залишити в притворі на столі. 

On Sunday, October 28 during the celebration of the 99th Anniversary, you will have the opportunity to honor St. Lucy and venerate her icon and relic. Virgin-martyr Lucy of Syracuse (304). During Diocletian's persecutians, the Christian maiden Lucy went with her mother on pilgrimage to the tomb of St Agatha to pray for her mother's healing from an ailment. Saint Agatha appeared to Lucy in a dream and said 'Lucy, my sister, why do you ask from me what your own faith can obtain? Your mother is healed. You will soon be the glory of Syracuse as I am of Catania.' Lucy's mother was healed from that day, and Lucy determined to consecrate herself entirely to God. She broke off an engagement to a nobly-born young man and gave her large dowry of land and jewels to the poor. Her would-be husband angrily denounced her as a Christian to the Governor of Syracuse. At the tribunal, Lucy firmly confessed her faith in Christ and refused to make sacrifice to the gods. They beheaded her where she stood. With her last words, she predicted the coming of peace to the Church. 

Presided by His All-Holiness, the Ecumenical Patriarch, the Holy and Sacred Synod convened for its regular session from October 9 to 11, 2018, in order to examine and discuss items on its agenda. The Holy Synod discussed in particular and at length the ecclesiastical matter of Ukraine, in the presence of His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon and His Grace Bishop Hilarion of Edmonton, Patriarchal Exarchs to Ukraine, and following extensive deliberations decreed: 1) To renew the decision already made that the Ecumenical Patriarchate proceed to the granting of Autocephaly to the Church of Ukraine. 2) To reestablish, at this moment, the Stavropegion of the Ecumenical Patriarch in Kyiv, one of its many Stavropegia in Ukraine that existed there always. 3) To accept and review the petitions of appeal of Filaret Denisenko, Makariy Maletych and their followers, who found themselves in schism not for dogmatic reasons, in accordance with the canonical prerogatives of the Patriarch of Constantinople to receive such petitions by hierarchs and other clergy from all of the Autocephalous Churches. Thus, the above-mentioned have been canonically reinstated to their hierarchical or priestly rank, and their faithful have been restored to communion with the Church. 4) To revoke the legal binding of the Synodal Letter of the year 1686, issued for the circumstances of that time, which granted the right through oikonomia to the Patriarch of Moscow to ordain the Metropolitan of Kyiv, elected by the Clergy-Laity Assembly of his eparchy, who would commemorate the Ecumenical Patriarch as the First hierarch at any celebration, proclaiming and affirming his canonical dependence to the Mother Church of Constantinople. 5) To appeal to all sides involved that they avoid appropriation of Churches, Monasteries and other properties, as well as every other act of violence and retaliation, so that the peace and love of Christ may prevail. At the Ecumenical Patriarchate, the 11th of October, +2018

Wisdom of the Saints:

''My brothers, have no fear of the punishments of the Lord! For He does not punish us as criminals, but as His own children!''

“Try to fill your soul with Christ so as not to have it empty. Your soul is like a cistern full of water. If you channel the water to the flowers, that is, to the virtues, you will experience true joy and all the thorns of evil will wither away. But if you channel the water to the weeds, these will grow and choke you and all the flowers will wither.”     

“One may have a good worldly relationship with non-believers, but one cannot have a relationship in prayer and one must not carry on arguments about religion so that the name of God not be offended during an argument.” 

 “Learn to know the spirit of the age, study it, so whenever possible you will be able to avoid its influence.” /St. Peter of Damaskos/  

If we don't have your address please write it so we can inform you about the celebration of the 100th Anniversary. Thank you.

Future events. Please mark your calenders. 

Sunday, October 28 - 10:00 AM.Prayerful celebration with our Spiritual Father Metropolitan Antony of the 99th Anniversary of the foundation of our parish. 12:00 Noon. Festive Lunch. During the lunch Ukrainian Bazaаr. 

Every Sunday you are welcome to attend Religious School. Children form age 5-9 have school with Mrs. Linda Capelli after Liturgy. Children from age 9 and up their parents and adults have school with Father also after Divine Liturgy.

Please save the dates. October 12 -13, 2019 100thParish Anniversary Celebration.

 Please let Father know who is in need of visiting. We pray for all of our shut-ins.

The church parking lot is temporarily being rented out to PSEG for necessary repair at the electrical station. Please park your cars in the bank parking lot across the street. Sorry for the inconvenience. 

 Dear children and parents, you are welcome to visit Maria's Memory Game. A healthy place for kids to explore, create, play, learn, discover and grow in the Orthodox Faith http://games.goarch.org/                            Please don't throw out the church bulletins, or any images with our Lord and Saints. You may bring them to the church, and place them in the box which located on the front door.                                                                    Every Sunday following the Divine Liturgy you are welcome to the Coffee Hour.                                        Internet based Orthodoxand Ancient faith radio. Timeless Christianity 24 hours a day: church music, teaching, interviews, features, convert, testimonies conference, recording and more www.ancientfaith.com                You can view photos,read the Sunday Bulletin and parish news on the Church's websitewww.uocholytrinity.org.                                                                                                                                                                                Are you going on vacation, or traveling? To find a church near you, learn more about the true faith, visit www.orthodoxyinamerica.org