The Ukrainian Orthodox Church of the Holy Trinity
The Ukrainian Orthodox Church of the USA
824 Adeline Street Trenton, New Jersey 08610

Sunday Bulletin

  

Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church of the USA.

Church email: rev.zinoviyzharsky@yahoo.com    609/ 393-5330 

Fr. Zinoviy Zharsky

DEcember 4 + 2022

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА СВ. ТРІЙЦІ В С.Ш.А. СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО НАШИХ ГОСТЕЙ ЯКІ МОЛИЛИСЬ СЬОГОДНІ З НАМИ. БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС У НАСТУПНУ НЕДІЛЮ. НЕХАЙ ВАС ОБЕРІГАЄ ГОСПОДЬ.

Welcome all visitors of Holy Trinity. Please come again.

You can view photos, read the Sunday Bulletin and parish news on the church's website www.uocholytinity.org

Молимось за припинення війни в Україні! Війна це страшнший гріх, який існує на цьому світі. Вона змушує дивитися на іншу людину не як на образ Божий, а як на ворога, якого треба вбити. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни.

Today we remember Молимось за спочилих December- Грудень: 3 Ігор Вовк, 3 Wasyl Halko, 4 Марія Мазуренко, 4 John Morosko, 5 Галина Зінченко, 6 Варвара Задорожна, 7 Володимир Оржихівський, 6 John Zwoliak, 6 John Zaparyniuk, 8 Vincent Bongard, 9 Joseph Radyusky, 9 Віктор Удовенко, 10 Eugene Kumfort, 10 Anna Zaparyniuk. Вічная пам'ять!

 Різдвяний Піст до 6 січня.

Nativity Lent until January 6.

Неділя, 18 грудня - Cвяткування Св. Миколая. Після Літургії усі діти запрошуються на смачну перекуску та ДУХОВНУ РОЗМОВУ. Sunday, December 18 - Prayerful celebration of St. Nicholas. Following Liturgy children are invited for snacks and SPIRITUAL TALK.

АРХИПАСТИРСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ НА РІЗДВЯНИЙ ПІСТ. До нашого духовенства та вірних, розпочинаючи подорож у Різдвяний Піст, готуючись до Славного та Животворчого свята - Втілення СИНА БОЖОГО. Улюблені сестри та брати в нашому Живому та Люблячому Бозі, ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! Є І ЗАВЖДИ БУДЕ! Вступаючи у Різдвяний Піст, ми пишемо до вас, заохочуючи докласти значних зусиль протягом цього часу у вашому повсякденному житті, роздумуючи над тим, чому Свята Церква виділила цей особливий період часу підготовки до торжества ВТІЛЕННЯ - коли Син Божий став людиною. Бог-Отець, пославши Свого Єдинородного Сина, стати одним із нас у нашій людській природі, очікує, що нашою відповіддю має стати з’єднання з Ним у всіх аспектах нашого життя. Різдвяний Піст - це період очікування. Ніхто з нас не любить чекати ще з часів дитинства, незалежно від того, скільки треба було чекати і на що ми чекали. Проте надіємось, що зростаючи у вірі, ми навчилися розуміти справжнє значення посту, і дивимось на нього не як на обтяження, а як на час очікування. Під час Різдвяного Посту ми очікуємо відновлення тої події входження Ісуса Христа у людську історію у найскромніший спосіб, який тільки можна собі уявити. У печері народилося чисте і невинне Дитя, де ясла були Його колискою. Проте смирення, насправді, це найпотужніший символ Божої Мудрості і Любові для нас. Бог дає нам побачити, як юна Діва Марія - Матір Божа, котра уособлює нас всіх тримає на руках Єдинородного Сина. Вона, уповаючи на обітницю Бога, котрий «сповістив» їй через Архангела Гавриїла, що це Немовля-Христос, Який народившись від неї, перетворить усе наше людство настільки, що мало хто зможе зрозуміти без віри. З Євангелія від Матвія (1:22-23) ми дізнаємося, що Різдво нашого Господа є сповненням пророцтва Ісаї (7:14) до часів дому Давида - та до царя Ахаза: «Ось Діва в утробі зачне, і породить Сина, і назвеш ім'я Йому: Еммануїл», що перекладається як «З нами Бог». Ми очікуємо Втілення, надіючись на можливість роздумувати над нашою відповіддю до того, що «З нами Бог». Очікування під час цього посту не повинно бути марною тратою часу. Це очікування може сформувати нас оновленими, проте перш за все це залежить від самих нас. Воно може сформувати нас оновленими, а не бути паралізованими страхом, через все що відбувається в сучасному світі - особливо за останні кілька років COVID-19 чи через новітній жах в Україні. Попри це все ми все ще можемо бути людьми, які очікують з надією. А наша надія у Господеві Богу нашому, Котрий є вірним, Котрий є вічно «з нами», і Котрий відновить нас через Свій остаточний акт любові Його Єдинородного Сина до нас на Хресті у Його славному Воскресінні і Вознесінні на небо. Ми є людьми надії, які моляться перед прийняттям Пресвятої Євхаристії: «Ти удостоїв плоті, яку прийняв, і вшанував її на Своїм Престолі по Правиці Отця у Твоєму славному Вознесінні». Наша надія полягає в тому, що Ісус Христос - Месія - прийде вдруге. В очікуванні і передчутті, ми не можемо бути пасивними. Скоріше, ми повинні приєднатися до нашого Господа, у Його місії, у сповненні Його Царства. Він повернеться у всій Своїй славі, щоб зробити все новим і покликати тих, хто є чисті серцем та залишилися вірними Йому. Він покличе всіх живих і мертвих на суд відповідно до цієї чистоти та вірності. Саме тому, Різдвяний Піст може і має бути часом самоперевірки, щоб визначити, чи обираємо ми бути «з Ним», як Він є «з нами» - зараз і протягом усієї вічності - через «Любов до Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою» і «Любов до свого ближнього, як самого себе». (Мт. 22:36-40)Тому дорогі у Христі, нехай ваше очікування, ваше передчуття буде найпродуктивнішим часом як для вас, так і для всіх навколо вас. Бажаємо вам усім сподобитися просвітлення та розуміння того, ким ви були, ким ви є зараз, і ким ви можете нарешті стати у відношенні до Святого Втілення. Нехай «Небесне (нестворене) Світло», свідками якого на горі Фавор були апостоли Петро, Яків та Іван під час Преображення Господа нашого, огортає ваше життя сьогодні і по всі віки. Ми запевняємо вас у наших щоденних молитвах за вас усіх. Благодать Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і Причастя Святого Духа нехай завжди будуть з вами. У Всеохоплюючій Любові Нашого Господа, АНТОНІЙ Ласкою Божою, Митрополит. ЄРЕМІЯ, Ласкою Божою, Архієпископ. ДАНИЇЛ, Ласкою Божою, Архієпископ 

Молитовно вітаємо з днем народження! Happy Birthday! December - Грудень: 4 Марія Громадська, 4 Maria Leskiv, 7 Сергій Зайцев, 7 Марія Сторожук, 7 Андрій Великошич, 8 Анатолій Бордюг, 8 Василь + Бондарюк, 9 Ihor Hainutdrinov. Многая Літа!

Пізнайте себе, історію свого народу та церкви! “Поки людина лише мудрує про Бога, вона не здатна протистояти демонам, які тільки й роблять, що насміхаються з немічних людских мудрувань. Але варто почати постити і молитися, як ті ж демони наповнюються невимовним страхом перед людьми які приступають до Бога з щирою молитвою та постом. Демонам стане тісно, нестерпно і вони поспішають піти від тієї людини" /Св. Петро Дамаскин/ 

To all our clergy and faithful as we enter into the Nativity Fast in preparation for the Glorious and Life-Giving Feast - the INCARNATION OF THE SON OF GOD. Dearly Beloved Sisters and Brothers in our Living and Loving God. As we enter the Nativity Fast, we write to encourage you to make a significant effort throughout your daily life to contemplate why the Holy Church has set aside this special period of time in preparation for the celebration of the INCARNATION - the Son of God becoming man. As God the Father has sent His Only Begotten Son to become one of us in our human nature, so does He expect that our response must be to become one with Him in all aspects of our life. The Nativity Fast is a period of waiting. We all remember as children how much we disliked waiting for anything, regardless of the length of time or what we were waiting for. Hopefully, as we have grown in the Faith, however, we have learned to comprehend the true meaning of fasting and fast periods not as a burden, but as a time of anticipation. During the Nativity Fast we anticipate the renewal of the experience of Jesus Christ entering into human history in the most humble way conceivable - as a pure and innocent Child, in a cave and with a manger for his cradle. Humility, yes but in reality, a most powerful symbol of God’s Wisdom and Love for us. He allows us to witness His Only-Begotten Son held in the arms of a very young Virgin Mary - the Mother of God - who represents us all trusting in the promise of God “announced” to her by Archangel Gabriel - that this Christ-Child, Who would be born of her would transform our humanity to a level few people could comprehend as possible without faith. In the Gospel of Matthew (1:22-23) we learn that the Nativity of our Lord is the fulfillment of the prophecy of Isaiah (7:14) to the house of David - to king Ahaz: “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel,” which is translated, “God with us.” We anticipate the experience of the Incarnation as the opportunity to contemplate our response to this “God with us.” Waiting during this Fast should not be a waste of time. The wait, or anticipation, depending upon our frame of mind, can shape us anew. Rather than be paralyzed with fear about all that is happening in today’s world - especially over the past few years of covid-19 or renewed horror in Ukraine, we can still be a people who await in hope. Our hope is in the Lord God, Who is faithful, Who is eternally “with us” and Who will restore us through His Only Begotten Son’s ultimate act of love for us on the Cross, His glorious Resurrection and Ascension into Heaven. We are the people of hope who pray before receiving the Holy Eucharist: “You made divine the flesh You assumed and honored it on Your Throne at the Right Hand of the Father in Your glorious Ascension.” Our hope is in that Jesus Christ - the Messiah - Who will return. In the waiting and anticipation, we cannot be passive. Rather, we must join with our Lord, in His mission, in bringing on His Kingdom more fully. He will return in all His Glory to make all things new and call those who are pure of heart and who have remained faithful unto Himself. He will call forth both the living and the dead to judgment according to that purity and faithfulness. Thus, the Nativity Fast can and must be a time of self-examination to determine whether we choose to be “with Him” as He is “with us” now and through all eternity - by “loving Him with all our heart and with all your soul and with all your mind” and “loving your neighbor as yourself”. (Mt. 22:36-40) May your wait, your anticipation, be a most productive experience for you and all around you, dearly beloved in Christ. May you experience enlightenment about who you have been, who you are now and who you may finally become in relation to the Incarnation. May the “Heavenly (uncreated) Light”, which the Apostles Peter, James and John witnessed on Mount Tabor during the Transfiguration of our Lord, envelop your life today and through all eternity. We assure you of our prayers for you daily. May the Grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Communion of the Holy Spirit be with you always. In our Lord’s All-Encompassing Love. + ANTONY, By the Grace of God, Metropolitan, + JEREMIAH, By the Grace of God, Archbishop. + DANIEL, By the Grace of God, Archbishop.

Do you know yourself? “While the person only thinks about God, he is in no way able to resist the demons, who only do what they scoff at the weak secular wisdom. But as soon as he starts fasting and praying to God, the same demons are filled with indescribable fear. In a person, who will approach God with sincere prayer and will go through the feat of abstinence, the demons will become crowded, unbearable - and they will hasten to leave it" /St. Peter of Damaskos/ 

Wisdom of the Saints: “When the soul loves prayer from the heart it cannot bear to be separated from God. It is always in His company, in His presence, either when conversing with people or while at work. Such souls are always with Him and walk in His presence, as the angels and the saints do. This is the beginning of the Kingdom of God in this life.” “We know that time is running out, and the evil spirits know this, too. They do not want a single person to be free from evil thoughts. With that aim, they teach even small children to oppose their parents so that, when these children grow up, they will be easy prey for them.” /Elder Thaddeus/

Дорогі, було б дуже похвально, якби в церкві щонеділі біля Розп’яття були живі квіти. Хрест в православ’ї називаємо Животворящим Хрестом. Надіємось що будуть бажаючі допомогти. 

Internet based Orthodox and Ancient faith radio. Timeless Christianity 24 hours a day: church music, teaching, interviews, features, convert, testimonies conference, recording and more www.ancientfaith.com 

Dear brothers and sisters in Christ, it would be very nice if we had live flowers every Sunday near the Crucifixion that we have on the wall near the iconostas on the right side, as we call it in Orthodoxy the Life Giving Cross. + Any volunteers please see Fr. Thank you!

The Lord said: “Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.” /John 6:53/

Cказав Ісус:“Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви не будете споживати тіла Сина Людського й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя” /Євангелія від Іоана 6:53/

Internet based Orthodox and Ancient faith radio. Timeless Christianity 24 hours a day: church music, teaching, interviews, features, convert, testimonies conference, recording and more www.ancientfaith.com  

TInternet based Orthodox and Ancient faith radio. Timeless Christianity 24 hours a day: church music, teaching, interviews, features, convert, testimonies conference, recording and more www.ancientfaith.com 

 Дорогі браття та сестри у Христі, було б дуже похвально, якби в церкві щонеділі біля Розп’яття були живі квіти. Хрест в православ’ї називаємо Животворящим Хрестом. Надіємось що будуть бажаючі допомогти. 

Український Дитячий Танцювальний Ансамбель “ВОДОГРАЙ” проводиться набір. За інфомацією звертайтесь (732) 778 - 9367 Навчання веде хореограф Надія Лемега. Заняття проводяться у нашому церковному залі кожного вівторка та четверга 17:00-19:00 

Привчай дитину до праведної дороги і коли вона постаріється, не відступиться від неї” (Приповісті 22:6) Віра та релігійна освіта дітей є святе завдання яке починається в наших родинах та в церкві. Діти та батьки запрошуються до релігійної школи. Будь ласка допоможіть дітям пізнати Бога і прийде час коли вони будуть вам вдячні за це.

Будь ласка не викидайте в смітник недільні бюлетені. На них зображені Господь, Богородиця та Святі. Прочитавши бюлетень ви повинні їх спалити абo принести до церкви та залишити в притворі на столі.

Please don't throw out the church bulletins, or any images with our Lord and Saints. You may bring them to the church, and place them in the box which located on the front door. 

“Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it” (Proverbs 22:6) The faith and religious education of our children is a sacred task. It begins in our homes and our parish. All children are welcome to participate at Religious School. Parents are responsible to make sure their children are here on Sunday. God is more important than all of the other things that fill our lives. This should be reflected in your family's choice of priorities. 

PRAYER FOR THE SANCTITY OF LIFE!O Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, Who was pleased to be conceived in the womb of the Virgin Mary for the salvation of our souls by the power of Your All-Holy Spirit. O Master, we ask You to enlighten the minds and hearts of those blinded to the truth that life begins at conception, and that the unborn in the womb are already adorned with Your image and likeness. Enable us to guard, cherish and protect the lives of all those who are unable to care for themselves. For You are the Bestower of Life, bringing each person from non-being into being, sealing each person with divine and infinite love. Be merciful, O Lord, to those who, through their ignorance, did the evil act of abortion. May they come to the light of your truth and mercy, and glorify You, the Giver of Life”

Будь ласка подивіться документальний фільм від 24 грудня 2021 року про Україну та її церкву на www.YouTube таємничі манускрипти

МОЯ УКРАЇНА КОЛИСКА ЛЮБОВІ! Моя Україна не хоче вбивати! А хоче молитись, і хоче кохати! І сонячні ранки спокійно стрічати, і веснами поле для жита орати! Моя Україна не хоче вмирати! Не хоче синочків в могили ховати...  А хоче на руки дитиноньку брати, щоб жити у світі, щоб мрію плекати! Моя Україна - колиска любові! Тут люди прекрасні, тут райдужні зорі. А ворог жадає розрухи та крові, щоб землю втопити в зловісному горі... Моя Україна під натиском злоби згуртовано стане на захист свободи! Єднаймося, люди, у грізний час проби в молитві, у вірі, мій рідний народе!... /Галина Кознюк-Лукашонок 28.01.2022/

Pray for Ukraine! CHRIST IS AMONGST US! HE IS AND ALWAYS SHALL BE!                                               LORD OUR GOD, GREAT AND ALMIGHTY, WE YOUR SINFUL CHILDREN TURN TO YOU WITH HUMILITY IN OUR HEARTS AND BOW OUR HEADS LOW BEFORE YOU. WE BESEECH YOUR LOVING KINDNESS AND ABUNDANT BLESSINGS UPON THE NATION – THE PEOPLE – OF UKRAINE DURING THESE DAYS OF GREAT DANGER TO THEIR SAFETY AND WELL-BEING. OUR BROTHERS AND SISTERS, LORD, ARE ONCE AGAIN THREATENED BY AGGRESSORS WHO SEE THEM ONLY AS OBSTACLES BLOCKING THE PATH TO THE COMPLETE DOMINATION OF THE PRECIOUS LAND AND RESOURCES OF THE COUNTRY OF UKRAINE. STRENGTHEN THE PEOPLE AS THEY FACE THIS GREAT DANGER, TURNING TO YOU IN THE IMMEASURABLY DEEP FAITH, TRUST AND LOVE THEY HAVE PLACED IN YOU ALL THEIR LIVES. SEND YOUR HEAVENLY LEGIONS, O LORD, COMMANDED BY THE PATRON OF KYIV, ARCHANGEL MICHAEL, TO CRUSH THE DESIRES OF THE AGGRESSOR WHOSE DESIRE IS TO ERADICATE OUR PEOPLE. GRANT UNITY OF MIND, HEART AND SOUL, O LORD TO ALL LEADERS IN PUBLIC SERVICE WITH THOSE THEY SERVE. UNITE THEM ALL INTO ONE, GREAT CHRISTIAN FAMILY, SO THAT TOGETHER, AS BROTHERS AND SISTERS, THEY MAY GLORIFY YOUR MAJESTIC NAME - GOD IN THE HOLY TRINITY - FATHER, SON AND HOLY SPIRIT, NOW AND EVER AND UNTO THE AGES OF AGES. AMEN! +Antony, Metropolitan, +Daniel, Archbishop.

Змінюючи себе у Христі ми в змозі змінити й навколишній світ”

МОЛИТВА ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ВСЯКИХ НЕБЕЗПЕК.
Всемогутній Боже! Довіряю своїх дітей Твоїй Всемогутній опіці й охороні. Захисти їх, Господи, від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров’ю, та наразити їх на небезпеку. Всемогутній Боже, охороняй їх від небезпек, що загрожують їхнім душам. Відвертай Боже, від моїх дітей усе, що може мати поганий вплив на їхні серця. Пошли Господи ангелів, щоб стерегли їх впродовж усього їх життєвого шляху.

When entering into the temple (preferably prior to the beginning of the Divine service) one should make the sign of the cross, ending with a small bow, three times. At each bow it is customary to say the small prayer, “My God, have mercy on me a sinner.” When leaving the temple one should face the Alter and again cross oneself three times with bows. According to the teaching of the Church, the sign of the Cross should be made in the following manner: the thumb and first two fingers (index and middle) of the right hand are joined at their tips and the other two fingers are folded across the palm. We then touch the brow, the belly, then the right and left shoulders, and make a slight bow. By making the sign of the Cross in this manner we are asking the Lord to educate our mind, to strengthen our body, bless the work of our hands and we calls down Divine Grace.

Please let Father know who is in need of visiting.  

We pray for all of our shut-ins and those who are unable to attend church services.  

Якщо ви бажаєте отримувати бюлетень поштою будь ласка повідомте. 

Кожного дня у 15:00 на протязі 15 хвилин будемо молитовно промовляти: “Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних”

Daily 3:00 PM. Let's pray Jesus Prayer for 15 minutes straight saying, “Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon us sinners.”

Dear children and parents, you are welcome to visit Maria's Memory Game. A healthy place for kids to explore, create, play, learn, discover and grow in the Orthodox Faith http://games.goarch.org/

 

 

 

 

 

 

Share This: